תוכנית פסיכולוגיה משפטית

פסיכולוגיה משפטית הנו תחום מקצועי העולה ופורח בשנים האחרונות. מטרת תכנית הלימודים היא להקנות גוף ידע תיאורטי להכשרה בהכנת חוות דעת ועדות מומחה לבתי משפט.

תהליכים פסיכולוגיים נוכחים בכל הליך משפטי.הכשרה מקצועית ואקדמית בתחומי ההשקה בין הפסיכולוגיה והמשפט מקנה יתרון ברור לאלו הרוכשים ידע ומומחיות בנושאים אלו. הכשרה ולמידה משותפת של צוותים רב מקצועיים מתחומי הפסיכולוגיה והטיפול ומתחום המשפט יכולה להעשיר ולהעמיק את הידע בתחומים אלו ולתרום להתמקצעות ולפיתוח מיומנויות.

השימוש בגוף הידע הפסיכולוגי בתחום המשפט צובר תאוצה. הבנות פסיכולוגיות מוצאות את ביטוין בחקיקה, ובקיום הליכים אלטרנטיביים להליכי המשפט המסורתיים, כדוגמת: בתי משפט קהילתיים, הליכי גישור, וצדק מאחה. הדרישה לידע הפסיכולוגי ולמעורבות פסיכולוגים ואנשי טיפול מקבלת ביטוי בהליכי "עדות מומחה" בתחומים שונים אשר להם זיקה ישירה למערכות אכיפת החוק ולהליכים פליליים ואזרחיים כאחד. תחומים אלו כוללים בין היתר: הערכת מסוכנות לאלימות כללית ומינית, הערכת כשירות לעמידה לדין ומצב נפשי בעת ביצוע העבירה, הערכת נזק בתביעות נזיקין, קביעת כשירות לכתיבת צוואה, הערכה נפשית לקבלת רישוי בתחומים שונים, והערכת מסוגלות הורית, משמורת ואפוטרופסות.

למי מיועדת התכנית?
התוכנית מציעה לפסיכולוגים הכרות עם החשיבה המשפטית והכשרה ביישום הידע בכתיבת חוות דעת ומתן עדות מומחה בבית המשפט ומציעה למשפטנים ולבעלי זיקה למשפט הכרות עם החשיבה הפסיכולוגית המחקרית והטיפולית והכשרה ביישום הידע.

לאתר התכנית >

לפרטים נוספים Forensicpsych@idc.ac.il | 050-6278674 

פתיחת התכנית מותנית בכפוף למספר משתתפים מינימלי

ניהול אקדמי

מועד פתיחה

4.11.19

 

הלימודים יתקיימו במשך שנת לימודים אחת. כ- 28 מפגשים בני 6 שעות אקדמיות כל אחד.
ימי שני בין השעות 15:30-20:30

בין המרצים

לפרטים נוספים

יש להכניס שם פרטי

יש להכניס שם משפחה

יש להכניס כתובת דוא"ל

יש להכניס מספר טלפון