על העקרונות שלכם תשמרו
את התבניות שלכם תשברו

תוכנית מודלים ניהוליים שוברי פרדיגמות

מומלץ לרישום של קבוצת מנהלים מהארגון

עולם עסקים קטלני עם שינויים טכנולוגיים דרמטיים שכל הזמן נושפים בעורפנו מטלטלים גם את המודלים הניהוליים. התחרות גדלה, החידושים מפתיעים ונולדים אתגרים המשאירים מנהלים חשופים ללא גישות ניהוליות עדכניות. תוכנית זו כוללת ארבע סדנאות שכל אחת מהן חושפת מודל ניהולי חדשני תוך תרגול יישומו בעולם הארגוני: סדנת מנהיגות משבשת (Disruption) סדנת מנהיגות בקשיבות מודעת (Mindfulness) סדנת בניית חוסן (Resilience) וסדנת ניהול דרך חוזקות (Feedforward).

ניהול אקדמי

מועד פתיחה

25.12.18

 

4 סדנאות – 4 ימים מלאים

בין המרצים

פתיחת התכנית מותנית בכפוף למספר משתתפים מינימלי

לפרטים נוספים
להרשמה לקורס >

יש להכניס שם פרטי

יש להכניס שם משפחה

יש להכניס כתובת דוא"ל

יש להכניס מספר טלפון

פרטים אישיים:

יש להכניס שם חברה

יש להכניס תפקיד

יש להכניס מספר תעודת זהות

יש להכניס מספר ח.פ.או ע.מ.

{{codeErrorText}}

יש להכניס שם פרטי

יש להכניס שם משפחה

יש להכניס כתובת דוא"ל

יש להכניס מספר טלפון

יש להכניס שם איש קשר

כתובת למשלוח החשבונית:

יש להכניס רחוב

יש להכניס מספר

יש להכניס כתובת עיר

יש להכניס מיקוד

יש להכניס שם