להיות אדם פירושו לקבל אחריות

קורס דירקטורים למגזר החברתי

הועד המנהל בעמותות והדירקטוריון בחברות לתועלת הציבור (חל"צ) הוא הגוף האמון על הובלת הארגון ובקרה על פעילותו התקינה, ומכאן שלתפקודו השפעה מכריעה על הצלחתו של הארגון לפעול באופן אפקטיבי. מרבית חברי הוועד המנהל בארגוני המגזר השלישי מחליטים להתנדב ולהצטרף לוועד במטרה לקדם את ההשפעה של ארגונים שבהם הם מאמינים, אולם במהרה מגלים שזמן פנוי ורצון טוב לא מספיקים. בשביל להיות חבר ועד מנהל אפקטיבי יש להכיר את המגזר השלישי על מאפייניו, לרכוש כלים מקצועיים וידע רלוונטי ולהבין את מסגרת התפקיד, האחריות ותחומי הסמכות.

קבוצת מרום והכשרת מנהלים לימודי חוץ במרכז הבינתחומי הרצליה חברו יחד על מנת ליצור קורס ייחודי המשלב ידע ופרקטיקה אינטגרליים על התחום המשלב הן את נקודת מבט של גורמים מממנים והן את זו ארגונים שפועלים בשטח על ידי סדנאות, פאנלים, למידה מ-case studies והרצאות של אנשי אקדמיה ופרקטיקה מהשורה הראשונה.

בין הנושאים שידונו בקורס: תפקיד הדירקטור והדירקטוריון, אימפקט חברתי, השקעות אימפקט, הכנסות עצמיות, פיתוח מנהיגות מקצועית ומנהיגות מתנדבת, קרנות פילנתרופיות, שותפויות תלת-מגזריות, אסטרטגיות להשפעה חברתית, מבט רב-תרבותי על שינוי חברתי.

מועד פתיחה

24.10.19

 

10 מפגשים
3 ימי חמישי 17.30-21.00
7 ימי שישי 9.00-12.30

בין המרצים

לפרטים נוספים
להרשמה לקורס >

יש להכניס שם פרטי

יש להכניס שם משפחה

יש להכניס כתובת דוא"ל

יש להכניס מספר טלפון

פרטים אישיים:

יש להכניס שם חברה

יש להכניס תפקיד

יש להכניס מספר תעודת זהות

יש להכניס מספר ח.פ.או ע.מ.

{{codeErrorText}}

יש להכניס שם פרטי

יש להכניס שם משפחה

יש להכניס כתובת דוא"ל

יש להכניס מספר טלפון

יש להכניס שם איש קשר

אישור רישום והסכמה לתנאים
כתובת למשלוח החשבונית:

יש להכניס רחוב

יש להכניס מספר

יש להכניס כתובת עיר

יש להכניס מיקוד

יש להכניס שם