כוח גדול מגיע עם אחריות גדולה יותר

קורס דירקטורים ונושאי משרה

"יש פחד מוות שאופף דירקטורים מלכהן במשרה…. נושאי המשרה עצמם הם אלו שיצטרכו להעמיק את בדיקותיהם והתנהגותם במסגרת ביצוע תפקידיהם. הם יצטרכו להקפיד הרבה יותר ולדרוש תשתית עובדתית מפורטת של הנושא המונח בפניהם…" (גלובס, 24.9.17). האחריות המוגברת והמורכבת החלה על דירקטורים ונושאי משרה בעידן של ממשל תאגידי, רגולטורי ומשפטי מחייבת ללמוד את התחום מאנשי האקדמיה והפרקטיקה הטובים והמנוסים ביותר בתחומים אלה.

ניהול אקדמי

מועד פתיחה

מועד פתיחה חורף 25.1.18
מועד פתיחה קיץ 12.6.18
מועד פתיחת סתיו 22.10.18

 

5 מפגשים 8:30-17:30

בין המרצים

לפרטים נוספים
להרשמה לקורס >

יש להכניס שם פרטי

יש להכניס שם משפחה

יש להכניס כתובת דוא"ל

יש להכניס מספר טלפון

פרטים אישיים:

יש להכניס שם חברה

יש להכניס תפקיד

יש להכניס מספר תעודת זהות

יש להכניס מספר ח.פ.או ע.מ.

{{codeErrorText}}

יש להכניס שם פרטי

יש להכניס שם משפחה

יש להכניס כתובת דוא"ל

יש להכניס מספר טלפון

יש להכניס שם איש קשר

כתובת למשלוח החשבונית:

יש להכניס רחוב

יש להכניס מספר

יש להכניס כתובת עיר

יש להכניס מיקוד

יש להכניס שם