כוח גדול מגיע עם אחריות גדולה יותר

קורס דירקטורים ונושאי משרה

"… דירקטורים ראויים להגנה מפני תביעות או התערבות חיצונית בשיקול הדעת שלהם — אפילו אם זה התגלה בדיעבד כשגוי… אך ההגנה הזו לא ניתנת בחינם. כדי להיות ראויים לה, על הדירקטורים לקבל החלטות לפי תהליך סדור, מקצועי ומובנה, שעיקרו קבלת מידע ולימוד מעמיק של הנושא שעל הפרק." (TheMarker, 15.10.2018) האחריות המוגברת והמורכבת החלה על דירקטורים ונושאי משרה בעידן של ממשל תאגידי, רגולטורי ומשפטי מחייבת ללמוד את התחום מאנשי האקדמיה והפרקטיקה הטובים והמנוסים ביותר בתחומים אלה.

הקורס משלב מגוון מתודולוגיות למידה מ-  case studies והרצאות של מיטב אנשי אקדמיה ופרקטיקה.
התכנית תקנה ידע וכלים ניהוליים מגוונים בהיבטים אסטרטגיים, חשבונאיים, פיננסיים, משפטיים ותקשורתיים. בין הנושאים שידונו בקורס, חובות הזהירות והאמונים החלות על הדירקטור, סייגים לחובת הזהירות, ניהול סיכונים לדירקטורים, כלים פיננסיים למנהלים ודו"חות כספיים בעידן הIFRS, הערכות שווי, תפקיד הדירקטור החיצוני, הרכיב התקשורתי בקבלת החלטות בדירקטוריון ועוד.

ניהול אקדמי

מועד פתיחה

מועד פתיחה חורף 19.2.19
מועד פתיחת סתיו 23.10.19

 

5 מפגשים 8:30-17:30

בין המרצים

לפרטים נוספים
להרשמה לקורס >

יש להכניס שם פרטי

יש להכניס שם משפחה

יש להכניס כתובת דוא"ל

יש להכניס מספר טלפון

פרטים אישיים:

יש להכניס שם חברה

יש להכניס תפקיד

יש להכניס מספר תעודת זהות

יש להכניס מספר ח.פ.או ע.מ.

{{codeErrorText}}

יש להכניס שם פרטי

יש להכניס שם משפחה

יש להכניס כתובת דוא"ל

יש להכניס מספר טלפון

יש להכניס שם איש קשר

כתובת למשלוח החשבונית:

יש להכניס רחוב

יש להכניס מספר

יש להכניס כתובת עיר

יש להכניס מיקוד

יש להכניס שם