להיות דירקטור זה מקצוע

קורס דירקטוריון רב דורי לנושאי משרה בחברות משפחתיות

חברות בשליטה משפחתית המתמודדות בסביבה תחרותית נדרשות לפתח כלי ניהול ומנגנוני קבלת החלטות של דירקטוריון ואף מתוחכמים יותר. התכנית תקנה ידע וכלים ניהוליים מגוונים בהיבטים אסטרטגיים, פיננסיים, משפטיים ותקשורתיים בשילוב של פיתוח רגישות, הבנה מעמיקה ודרכי התמודדות אפקטיביים עם אתגרים של צמיחה בשוק תחרותי ועם מעברים בין-דוריים בקונטקסט המשפחתי

ניהול אקדמי

מועד פתיחה

18.11.18

בין המרצים

פתיחת התכנית מותנית בכפוף למספר משתתפים מינימלי

לפרטים נוספים
להרשמה לקורס >

יש להכניס שם פרטי

יש להכניס שם משפחה

יש להכניס כתובת דוא"ל

יש להכניס מספר טלפון

פרטים אישיים:

יש להכניס שם חברה

יש להכניס תפקיד

יש להכניס מספר תעודת זהות

יש להכניס מספר ח.פ.או ע.מ.

{{codeErrorText}}

יש להכניס שם פרטי

יש להכניס שם משפחה

יש להכניס כתובת דוא"ל

יש להכניס מספר טלפון

יש להכניס שם איש קשר

כתובת למשלוח החשבונית:

יש להכניס רחוב

יש להכניס מספר

יש להכניס כתובת עיר

יש להכניס מיקוד

יש להכניס שם