תודה,

שבחרת לייצר מציאות

התכנית לאמנות הרטוריקה

רטוריקה היא המקצוע של כל המקצועות וממלאת תפקיד מרכזי בכל המגזרים בעולם העסקי, הצביורי והאקדמי. המשתתפים יתרגלו ויתנסו בהופעה מול קהל ומצלמה במצבים המאפיינים את עולם התוכן שלהם: הצגה עצמית, פרזנטציה, נאום, הרצאה, תקשורת בין-אישית בשיחה עסרית, הצגת רעיון בדיון רב-משתתפים, הופעה בתקשורת ועוד. צפייה בחומרי הגלם וניתוח הפרופיל התקשורתי תוך קבלת משוב מקצועי אישי מאפשרים לכל אחד ואחת למקסם את היכולות הרטוריות בכל סיטואציה

ניהול אקדמי

מועד פתיחה

מחזור א 6.1.20
מחזור ב 24.2.20
מחזור ג אנגלית 10.5.20 נדחה לנובמבר בשל הקורונה
מחזור ד 6.7.20
מחזור ה 12.10.20

לפרטים נוספים
להרשמה לקורס >

יש להכניס שם פרטי

יש להכניס שם משפחה

יש להכניס כתובת דוא"ל

יש להכניס מספר טלפון

פרטים אישיים:

יש להכניס שם חברה

יש להכניס תפקיד

יש להכניס מספר תעודת זהות

יש להכניס מספר ח.פ.או ע.מ.

{{codeErrorText}}

יש להכניס שם פרטי

יש להכניס שם משפחה

יש להכניס כתובת דוא"ל

יש להכניס מספר טלפון

יש להכניס שם איש קשר

אישור רישום והסכמה לתנאים
כתובת למשלוח החשבונית:

יש להכניס רחוב

יש להכניס מספר

יש להכניס כתובת עיר

יש להכניס מיקוד

יש להכניס שם