ACT עם ילדים,נוער והורים

ACT הינה גישה טיפולית שבמרכזה קבלה ומחויבות וכל כולה מכוונת לקדם גמישות פסיכולוגית ועמדה סקרנית. בתור שכזו, הגישה מתאימה מאין כמוה לעבודה עם ילדים, נוער והורים. ACT עוסקת מחד בהגדרת כיווני חיים עפ"י ערכים המשמעותיים למטופל ומאידך בקבלה של תחושות, מחשבות ורגשות קשים שעולים. מדובר בגישה טרנס-דיאגנוסטית המתייחסת לחוויה האנושית בהווייתה בניגוד להתכווננות סביב סימפטומים או אבחנה קלינית. כגישת  CBT גל שלישי, טיפול ACT מבוסס מחקר ונמצא יעיל במגוון מצבים קליניים. בקורס הממוקד והאינטנסיבי שלפנינו נרחיב את היכולת הטיפולית של הלומדות-ים עם מנעד הכלים והאסטרטגיות הייחודיות של ACT בעבודה עם ילדים, נוער והורים.

מעבר להוראה של רעיונות תיאורטיים הקורס יכלול גם הדגמה ותרגול מעשי-חוויתי של מגוון יישומים של טיפול קבלה ומחויבות כגון מיינדפולנס, עבודה על המשגות מקרה והגדרת מטרות טיפוליות באמצעות המטריצה ושימוש במטאפורות. כמו כן, משתתפים בקורס יתבקשו להביא מקרים, שאלות ודילמות מתוך העבודה הטיפולית הפרטנית והדיאדית עם ילדים ,נוער והורים אשר ישמשו ללמידה ולהעמקה.

הקורס מיועד למטפלים העובדים עם הורים, ילדים ונוער המעוניינים ללמוד ולהכיר את גישת טיפול קבלה ומחויבות .(ACT)

לפרטים נוספים >>

 

 

 

מועד פתיחה

3.11.22

 

ימי ה' בין השעות 9:00-12:15 | 24 שעות אקדמיות | סמסטר א' | הקורס מורכב מ-6 מפגשים של ארבע שעות אקדמיות | הקורס מתקיים בשלוחה של אוניברסיטת רייכמן, מרכז ארנה, הרצליה

מועדי המפגשים:
3.11.22, 10.11.22, 17.11.22, 24.11.22, 1.12.22, 15.12.22

בין המרצים והמרצות

להשארת פרטים >
לרישום ותשלום באשראי >

יש להכניס שם פרטי

יש להכניס שם משפחה

יש להכניס כתובת דוא"ל

יש להכניס מספר טלפון

יש להכניס שם חברה

יש להכניס תפקיד

יש להכניס שם

יש להכניס מספר תעודת זהות

יש להכניס מספר ח.פ.או ע.מ.

יש להכניס שם פרטי

יש להכניס שם משפחה

הקוד אינו תקין

יש להכניס כתובת דוא"ל

יש להכניס מספר טלפון

יש להכניס שם איש קשר

אישור רישום והסכמה לתנאים

שלום ובריאות,

 

המרכז להכשרת מנהלים בבינתחומי הרצליה ממשיך הרשמה לקורסים הנפתחים לאחר הסגר כרגיל.

אנחנו בעבודה אז ניתן להתעניין או להירשם לכל הקורסים.

נוכח הנסיבות, אנו מאפשרים להירשם לכל קורס תוך מתן אפשרות ביטול וזיכוי מלא עד ליום פתיחת הקורס מסיבות הקשורות לקורונה.

 

מאחלים לכם שנת בריאות, רוגע ובשורות טובות.

נמשיך ללוות אתכם ב-LifeLong Learning בעתות חירום ושגרה.

ד"ר טלי איכנולד-דביר דיקנית הכשרת מנהלים ולימודי חוץ

וצוות המרכז להכשרת מנהלים בבינתחומי הרצליה