רו"ח רני שחם

משמש כדירקטור בחברה ציבורית מוצרי מעברות בע"מ. יועץ פיננסי לחברות משפחתיות. יועץ חשבונאי לרשות החברות הממשלתית. שותף בכיר לשעבר במשרד רואה חשבון סומך חייקין kpmg. שימש כרואה חשבון של חברות ציבוריות גדולות במשק הישראלי.