רו"ח מיקי בלומנטל

שותף מנהל במשרד פאהן קנה ושות'. פועל רבות לקידום ארגונים לתועלת הציבור ומלווה מוסדות ללא כוונות רווח בפעילותם הציבורית. בין הארגונים בהם הוא משמש כחבר דירקטוריון בהתנדבות נמנים: המועצה לישראל יפה – יו"ר ועדת כספים והשקעות וחבר הועד הפועל ןאקים לאפוטרופסות – חבר הנהלה.