רו"ח מיכל שלמה

משמשת כמנהלת מחלקת סיכונים מיוחדים, אגף עסקים בחברת מנורה מבטחים בע"מ. טרם לכך, שימשה כבקרית אשראי ומנהלת סיכוני אשראי בבנק ירושלים. בעברה כיהנה כאנליסטית בסקטור הנדל"ן בבנק וכן כחשבת בחברת הייטק. כיהנה גם כדירקטורית ב"ענבל חברה לביטוח" וב"קרן השקעות לעובדי מדינה בדירוג האחיד" וכנציגת הציבור ב"רשות החשמל".