רו"ח איריס שטרק

שותפה מייסדת שטרק את שטרק, סגנית נשיא לשכת רואי חשבון. יו"ר ועדת הקשר למגזר המלכ"רים בלשכת רואי חשבון ודירקטורית במספר חברות כגון בנק מסד, קרן פנסיה של הסוכנות היהודית וסמינר הקיבוצים. חברה בוועדות ציבוריות ברשות נציב שירות המדינה. מרצה בנושאי ממשל תאגידי ואחריות דירקטורים ביקורת פנימית בתחומי המגזר השלישי ופרשנית כלכלית בתוכניות טלוויזיה נבחרות. לשעבר יו"ר נמל אשדוד