קרנית גולדווסר

.אלמנתו של אודי גולדווסר ז"ל אשר הובילה קמפיין ציבורי להשבת אודי גולדווסר ואלדד רגב