קלרה צברגל

מנהלת סקטור נדל״ן באגף העיסקי בבנק הפועלים