פרופ' עומר מואב

בי"ס טיומקין לכלכלה המרכז הבינתחומי הרצליה. לשעבר יועץ כלכלי בכיר לשר האוצר בסוגיות רבות