פרופ' עודד קניגסברג

פרופ` חבר לשיווק ב-London Business School. לפני הצטרפותו ל-LBS, היה חבר סגל בבי"ס למנהל עסקים באוניברסיטת קולומביה. מומחה בנושאים של שיווק כמותני, עם התמקדות בתמחור ובקשרי הגומלין בין אסטרטגיות שיווק וייצור. פיתח מודלים שמנסים לאגד את האספקטים חוצי-התפקוד בתהליך קבלת ההחלטות של מנהלי שיווק של פירמות