פרופ' מנואל טרכטנברג

לשעבר ח"כ מטעם רשימת המחנה הציוני ויו"ר הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה.ראש ועדת טרכטנברג