פרופ' יגיל לוי

חוקר היחסים צבא-חברה בישראל. על ספריו זכה לוי בפרס צ'צ'יק לחקר ביטחון ישראל מטעם המכון למחקרי ביטחון לאומי, שני פרסי האגודה הישראלית למדע המדינה, פרס שפירא של האגודה הבינלאומית ללימודי ישראל, ציון מיוחד מטעם פרס יצחק שדה