פרופ' טוביה חורב

אוניברסיטת בן גוריון בנגב. לשעבר היה בתפקידי ניהול בכירים בארגוני בריאות ובמשרד הבריאות