פרופ' דיויד גילה

בי"ס למשפטים אוניברסיטת ת"א, לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים