פרופ' דויד גילה

משפטן ישראלי, פרופ' בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב מומחה להגבלים עסקיים ורגולציה של שווקים. כתיבתו האקדמית בנושא השקעות צולבות בין מתחרים וקישוריות בין רשתות תקשורת זכתה להד עולמי והשפיעה על בתי משפט ועל רשויות בארצות הברית, באירופה ועל פסיקת בתי המשפט ויוזמות החקיקה בישראל, לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים