פרופ' בועז גנור

לשעבר דיקן בי"ס לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה המרכז הבינתחומי הרצליה. מנכ"ל ומייסד של המכון למדיניות נגד טרור. לשעבר חבר בוועדה הישראלית אמריקנית פלסטינית למניעת הסתה לאלימות וטרור שהוקמה ויועץ בתחום הלוחמה בטרור למשרד ראש הממשלה, משרד הביטחון, המועצה לביטחון לאומי – המטה ללוט"ר, ומשרד התחבורה