פרופ' אסף חמדני

חוקר ומרצה בתחומים של דיני תאגידים, מיזוגים ורכישות, הסדרי חוב, רגולציה פיננסית ושוק ההון בישראל. בעל תואר שלישי במשפטים מאוניברסיטת הרווארד ועמית במכון האירופאי לממשל תאגידי ומנהל מרכז אהרון ברק למחקר משפטי במרכז הבינתחומי הרצליה. לשעבר ראש הועדה לבחינת הצעדים הדרושים להגברת מעורבות המשקיעים המוסדיים בשוק ההון בישראל, ויועץ לוועדת חודק, חבר מליאת רשות ניירות ערך וחבר הועדה המייעצת לענייני בנקאות בפיקוח על הבנקים