פרופ`אסא כשר

פרופק אמריטוס לאתיקה מקצועית ולפילוסופיה, אוניברסיטת תל-אביב, ופרופ' לפילוסופיה, המרכז האקדמי שלם, ירושלים. זוכה פרס ישראל לפילוסופיה כללית, 2000. חבר האקדמיה האירופאית למדעים ואמנויות. מומחה בעל שם בינלאומי במחקר הפרגמטיקה של השפה והאתיקה המקצועית במיוחד בצבא. ממחברי רוח צה"ל, הקוד האתי של צבא הגנה לישראל