עמית בן צבי

שותף קרן פימי. דירקטור בחברות: Dimar, Overseas Commerce, C. Mer Industries,Pharm-Up Marketing