עופר לפלר

דובר רשות שדות התעופה ויועץ תקשורת בכיר