עו"ד שיראל גוטמן-עמירה

שותפה ומנהלת מחלקת תאגידים אגמון ושות' רוזנברג הכהן. לשעבר מנהלת מחלקת תאגידים ברשות ניירות ערך