עו"ד מוטי ימין

מנהל מחלקת תאגידים רשות ניירות הערך. לשעבר יועץ בכיר ליו"ר הרשות