ניב נחליאלי

יועץ ארגוני בספורט ובחברות עסקיות. דוקטורנט לניהול באוניברסיטת בן גוריון בתחום של מנהיגות במצבי מורכבות ארגונית