ניב נחליאלי

יועץ ארגוני בספורט ובחברות עסקיות. מוביל תכניות בניהול ספורט ובחינוך וספורט בתואר השני, הקריה האקדמית אונו. דוקטורנט לניהול בתחום של מנהיגות במצבי מורכבות ארגונית, אוניברסיטת בן גוריון.