ד"ר מתן גוטמן

המרכז הבינתחומי הרצליה
מומחה למשפט מינהלי וציבורי, לשעבר ראש מטה במשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, וחבר ועדת ההיגוי לכתיבת תורת ביקורת המדינה העדכנית