ירדן בן יוסף

מנהל התכנית לדיפלומטיה ציבורית המרכז הבינתחומי הרצליה