יונתן פנטנוביץ

לשעבר מנכ"ל 3M. לשעבר מנהל חטיבת הדבקים של M3 במרכז ומזרח אירופה והיה חבר הנהלה בחטיבה זו, הגדולה מבין החטיבות