השופט עופר גרוסקופף

שופט בית המשפט המחוזי מרכז. סגן דיקן הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל אביב