ד"ר שלמה נס

יו"ר דירקטוריון וחבר דירקטוריון של חברות ציבוריות מובילות. לשעבר יו"ר חברת חשמל לישראל וחבר מליאת רשות ניירות ערך