ד"ר רות זפרן

מרצה בכירה בית הספר רדזינר למשפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה. תחומי ההוראה והמחקר בהם מתמקדת הינם דיני המשפחה, מעמד הילד במשפחה, יחסי הורים-ילדים, הגדרת הורות, אחאות במשפט וההשלכות המשפטיות של השימוש בטכניקות ההולדה המלאכותיות