ד"ר רועי ששון

Data Scientist בכיר בחברות בינלאומיות. בי"ס אריסון למנהל עסקים המרכז הבינתחומי הרצליה