ד"ר רונן הופמן

בי"ס לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה המרכז הבינתחומי הרצליה. לשעבר ח"כ ב יש עתיד, חבר וועדת החוץ והביטחון, יו"ר וועדת המשנה למדיניות חוץ, עוזר אישי לרה"מ יצחק רבין ויועץ מדיני לשר הביטחון, מזכיר צוות שיחות השלום עם סוריה ומייסד משותף של המכון הבינלאומי למדיניות נגד טרור המרכז הבינתחומי הרצליה