ד"ר רו"ח קרן בר חוה

ראש החוג לחשבונאות באוניברסיטה העברית בירושלים, מרצה בכירה בתחום החשבונאות. דירקטורית בחברות נדל"ן, קרנות נאמנות, קמעונאות ודואליות. נציגת המוסדות להשכלה גבוהה במועצת רואה החשבון ודירקטורית חיצונית בחברת כאל