ד"ר רו"ח משה ברקת

הממונה על רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר. יועץ לבנק ג'פריס הבינלאומי, חבר דירקטוריון קרסו מוטורס ויועץ לגופים פיננסיים ומיזמים בארץ ובעולם. לשעבר יו"ר הפניקס, סמנכ"ל כספים ואסטרטגיה בקבוצת תשובה, דירקטור בקבוצת דלק, דלק אנרג'י ואלעד נדל"ן אירופה ואחראי תקינה חשבונאית וביקורת דוחות כספיים של בנקים במחלקת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל