ד"ר נדין בודו-טרכטנברג

בי"ס טיומקין לכלכלה המרכז הבינתחומי הרצליה. משנה לנגידת בנק ישראל