ד"ר מורן אופיר

בי"ס רדזינר למשפטים המרכז הבינתחומי הרצליה. לשעבר חוקרת אורחת במסגרת תכנית האוזר בביה"ס למשפטים של אוניברסיטת ניו יורק