ד"ר יוסף בכר

יו"ר הדירקטוריון של בנק דיסקונט. לשעבר מייסד חברת ייעוץ עסקי וייזום השקעות והמנהל הכללי של משרד האוצר