ד"ר אושי שהם קראוס

סופר, בעל תואר שלישי בפילוסופיה של הכלכלה. בתחומי התמחותו: עתידנות, חשיבה אחרת, שיווק בעידן רשתי, תולדות החשיבה הכלכלית, רטוריקה ולוגיקה. פודקסטר עצמאי: יוצר, משדר ומפיק פודקסטים, עוסק ביזמות חינוכית וכתיבת טורי העשרה בעיתונות הפופולארית.