דניאל סינגר

מנכ"ל חטיבת מלוחים שטראוס לשעבר. קודם לכן שימש במגוון תפקידי ניהול בשטראוס ישראל ובכלל זאת סמנכ"ל הכספים, מנהל תכנון ובקרה ומנהל כספים בחטיבת המכירות