דן רון

מנהל בית הספר, מייסד ושותף מנהל של קוד האימון, EMSM Baruch College NYC