גל סטאל

יו"ר אנטרופי שירותי מחקר כלכלי. יועץ לארגונים בבנית והקמת מערכי ניהול סיכונים, ביצוע הערכה וסקירה של סיכונים ובקרות, בניית מדיניות ניהול סיכונים לארגונים גדולים, התאמת תוכניות העבודה לתכניות והיעדים העסקיים של החברה והצגתם בפני דירקטוריונים והנהלות בכירות. לשעבר מנכ”ל חברת קסלמן פתרונות בניהול סיכונים PricewaterhouseCoopers ושותף בתהליכי חשיבה ופיתוח של מתודולוגיות בתחום ניהול הסיכונים בפירמה המקומית והבינלאומית