בשאר אל מסרי

מאנשי העסקים הפלשתינאיים המובילים ויזם העיר רוואבי