אלוף (מיל') עמוס גלעד

יו"ר כנס הרצליה בי"ס לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה