איתי בן זאב

מנכ"ל הבורסה לניירות ערך. לשעבר ראש חטיבת שוקי הון וחבר הנהלת בנק לאומי וסגן ראש חטיבת שוקי הון, ניהל את אגף חדר עסקאות מט"ח ונגזרים של הבנק