תוכנית לדירקטוריות ונושאות משרה

 %d7%9c%d7%95%d7%92%d7%95-%d7%a1%d7%95%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%95%d7%a0%d7%90%d7%a1       %d7%9c%d7%95%d7%92%d7%95-%d7%90%d7%a0%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%99

תוכנית לדירקטוריות ונושאות משרה – SUPERSONAS CORE

מועד פתיחה 1.3.2017

ניהול אקדמי ד"ר מורן אופיר

נושאי משרה ודירקטורים בכירים מקבלים החלטות רבות המשפיעות על התנהלות החברה, על ביצועיה ועל עתידה. כדי לקבל החלטות המבוססות על שיקולים מקצועיים תוך הקפדה על טוהר המידות והימנעות מניגוד עניינים, הם נדרשים לידע רחב ולהבנה מעמיקה בעולם העסקים, החשבונאות, הכלכלה, המשפט ושוק ההון.

מחקריי אורך בינלאומיים מראים כי הנהלות בכירות ודירקטוריונים עם איזון מגדרי מתפקדים טוב יותר בתהליכי קבלת החלטות, בעתות משבר, בשווקים מאתגרים ואף מניבים ביצועי מניות טובים יותר. מכאן כי ישנה חשיבות מכרעת להגדיל את מספר נושאות המשרה והדירקטוריות בארגונים  למען עתיד המשק והחברה.

מתוך זיהוי בצורך בכלים מקצועיים שיסייעו לקדם איזון מגדרי בשדרת הניהול הבכירה, אנו שמחות להציג תוכנית ייחודית לנושאות משרה בכירות ולדירקטוריות בתאגידים, חברות ממשלתיות ועמותות. פרי שיתוף פעולה בין הכשרת מנהלים ולימודי חוץ במרכז הבינתחומי הרצליה, ארגון SSUPERSONA וחברת אנטרופי שירותי מחקר כלכלי. שלושת הארגונים הללו פועלים יחדיו כדי לקדם נוכחות נשית שוויונית ומאוזנת בצמתי השפעה והחלטה בשדרת הניהול הבכיר ובדירקטריונים.

קהל יעד

תוכנית ייחודית זו מיועדת  לנושאות תפקידי מפתח בארגונים פרטיים, ציבוריים, ממשלתיים ובארגוני המגזר השלישי, נשים שאינן עדיין חברות  ב-SUPERSONAS אך עונות על הפרופיל הנ"ל מוזמנות להצטרף, כחלק מתהליך הקבלה לתוכנית ההכשרה.

מטרות התוכנית

הבנה נרחבת בחובות המשפטיים והניהוליים המוטלות על נושאות משרה ודירקטוריות

פיתוח תפיסות ודרכים יישומיות לבחינה נכונה של התנהלות חברות במסגרת אחריות נושאות המשרה והדירקטוריות

פיתוח חשיבה פיננסית לקבלת החלטות אינטגרטיביות הנדרשת לתפקיד נושאת המשרה והדירקטורית

הקנייה של כלים פרקטיים לקבלת החלטות מקצועיות המותאמות לאתגרים המיוחדים של נשים כנושאות משרה בכירות וכדירקטוריות

העמקת הקשרים המקצועיים והחברתיים באמצעות פורום פעיל לנושאות משרה ודירקטוריות

מבנה התוכנית

1.    קורס בן 5 מפגשים של יום לימודים מלא –  בהכשרת מנהלים ולימודי חוץ המרכז הבינתחומי הרצליה. בסיום הקורס תינתן תעודת          סיום לכל משתתפת בכפוף להשתתפות ב-80% מהקורס

2.   השתתפות ב-SUPERSONAS CORE פורום ייחודי של SUPERSONA לנושאות משרה ודירקטוריות שמטרתו שיתוף               בידע, העלאת סוגיות מקצועיות ונטוורקינג לצורך קידום מקצועי ויצירת השפעה. יצירת פרופיל דיגיטלי באתר SUPERSONA

3.   הצטרפות כחברה במאגר הדירקטורים ונושאי המשרה של  אנטרופי –  שירותי מחקר כלכלי. מטרת המאגר הינה להוות החוליה                 הראשונה  בתהליכי האיתור של משקיעים וחברות, תו פילוח רשימה ייעודית של מועמדים בעלת שיעור גבוה של התאמה לפרופיל               שהוגדר ע"י המשתמשים

לפרטים: דלית אנוליק 054-9936933, dalita@supersonas.com

*תמהיל  המרצים והמרצות בתוכנית מאוזן מגדרית

*התוכנית מהווה תכנית שלמה שנועדה לקידום נשים בתאגידים ובדירקטוריונים ולא ניתן להפריד בין רכיבי התכנית

*התוכנית תיפתח במינימום 30 משתתפות