מודל עבודה

כחלק מהכיסוי השלם של כל צרכי הארגון, אנו משתמשים במודל של 360 מעלות.

גלוי והבנה

למידה אפקטיבית מתקיימת בתוך הקשר. בשלב זה אנחנו עורכים מספר מפגשים עם מנהלים בכירים בארגון על מנת להבין לעומק את מאפייני הארגון, הכיוונים האסטרטגיים שלו, הצרכים והאתגרים העסקיים העומדים בפניו והסביבה בה הוא פועל. אנחנו לומדים את המאפיינים של הסביבה הפנימית, התרבות ומגדירים את תחומי ההצלחה הקריטיים לתכנית.

אבחון ולמידה

בשלב זה, אנחנו מתמקדים בהבנה מעמיקה של קהל היעד. באמצעות מפגשים עם משתתפים פוטנציאליים והממשקים המרכזיים שלהם, אנחנו לומדים את הצרכים הייחודיים של אוכלוסיית היעד, תוך זיהוי הפערים בתחומי העשייה הנדרשים בהיבטים של ידע, מיומנויות וגישה.

עיצוב משותף

בשיתוף עם הלקוח אנחנו מעצבים את מבנה התכנית ותוכנה המרכזי במגוון מתודולוגיות תוך שמירה על עקרון הלמידה המעורבת כעקרון מנחה ומרצים פוטנציאליים.

פיתוח

מאחר שאנחנו נוהגים "לתפור" את התכניות לכל לקוח  על פי צרכיו, זהו השלב בו אנחנו עוברים לתכנון המדוקדק של כל אחד ממרכיבי התכנית. התכנית נבנית בשיתוף עם המרצים הפוטנציאלים ובשיתוף פעולה הדוק עם הלקוח. חומרי הלמידה נבחרים, מקרי הבוחן הרלוונטיים מאותרים והתרגילים המתאימים ביותר נבנים.

ביצוע

אנו לוקחים מלוא אחריות על ביצוע התכנית בסטנדרטים הגבוהים ביותר ותוך שימת לב לפרטים הקטנים ביותר בהתאם לסטנדרטים של אוניברסיטאות העלית ולדרישות הייחודיות של כל לקוח לשביעות רצונו המלאה. הדגש ניתן לאיכות הלמידה כמו גם לאיכות סביבת הלמידה, המקום והאירוח.

מעקב

אנחנו מודדים ועוקבים אחר שביעות רצון המשתתפים והצלחת התכנית תוך בחינת הטמעתה בארגון ליצירת השפעה ארוכת טווח.

 

עקרונות העבודה המנחים אותנו:

o    שותפות – עבודה עם הארגון לבניית הפתרון הנכון

o  התאמה ייחודית לארגון והימנעות מגישת "העתק-הדבק"

o  שילוב ראיה פרקטית קצרת טווח, מבוססת Bottom – Up עם הסתכלות אסטרטגית ארוכת טווח –  Top Down.

o הסתכלות אינטגרטיבית המכלילה תהליכים ארגוניים מגוונים וממנפת את העוצמה הנובעת מכך

o  בניית פתרונות פשוטים וישימים שנותנים מענה נקודתי ובאותו זמן מייצרים השפעה מתרחבת ( Ripple Effect).